ANSSI

22-26 iunie/Smart Cities Days, eveniment Concord Communication, sustinut de CISCO si ANSSI

22-26 iunie/Smart Cities Days, eveniment Concord Communication, sustinut de CISCO si ANSSI

22-26 iunie/Smart Cities Days, eveniment Concord Communication, sustinut de CISCO si ANSSI

TEME GENERALE DE DISCUȚII

ADMINISTRATIE
Digitalizarea / Interoperabilitatea bazelor de date ale instituțiilor publice:
Digitalizarea comunicarii dintre instituții sau între instituții și cetățeni
Orașe 3D
Finanțare

ECONOMIE
Oportunități și provocările oferite de globalizarea economică:
Asigurarea conditiilor necesare imbunatatirii si dezvoltarii afacerilor locale
Clădiri inteligente

CERCETARE ȘI INOVARE
Puterea noilor generații pentru a determina schimbarea
Programe și soluții obținute prin voluntariat, pentru a ajuta comunitățile

UTILITATI
Infrastructura energetica:
Utilizare eficienta a energiei, solutii verzi de productie, stocarea excedentului
Iluminat inteligent public si privat, standarde
Management apei: telecontorizare, tarifarea secventiala, eliminarea pierderilor
Managementul deseurilor
Gestionarea consecintelor meteorologice extreme

SECURITATE CIBERNETICA
Dependenta de TIC face ca orasele inteligente sa fie predispuse la atacuri cibernetice
Riscurile la care se expun orasele inteligente si masurile de securitate
WI-FI
Migrarea datelor in cloud. Data Center
IoT

MOBILITATE
Imbunatatirea optiunilor de mobilitate si de transport aduce multe beneficii unui oras:
Transport public şi privat, de pasageri şi de marfă, motorizat şi nemotorizat
Gestionare trafic
Parcări publice și private

VIATA SI LOCUITORI
Sanatate:provocările pandemiei, servicii rapide de urgenta, reducerea supra aglomerarii spitalelor
Educatie si cultura: access si cunoastere în scoli si în afara acesteia
Turism: atractii, accesibilitate, activitati si servicii auxiliare
Securitate publica: localizarea, prevenirea problemelor de siguranta