ANSSI

ASOCIATIA NATIONALA PENTRU SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE – ANSSI

Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) a fost înființată în anul 2012 ca un liant între sectorul public și mediul de afaceri, pentru promovarea practicilor de succes și facilitarea unei schimbări culturale în domeniul securității informației. Identificarea și sesizarea factorilor cu competențe administrative în cazul eventualelor deficiențe de pe piața IT, precum și pentru coagularea unor forme de parteneriat public-privat care să conducă la creșterea eficienței și operaționalității sistemelor informatice implementate în România au fost preocupări constante ale asociației. ANSSI este o organizație neguvernamentală, nonprofit, profesională și independentă. Ea reunește aproximativ 50 de membri, companii cu aproximativ 25000 de angajați, reprezentând 25% din totalul salariaților din industria de IT și comunicații. Membrii ANSSI, prin spectrul larg și diversitatea de capabilități tehnico-profesionale deținute, formează un grup reprezentativ la nivel sectorial, ale cărui teme de interes reflectă fidel preocupările generale ale domeniului.

ANSSI s-a implicat activ, organizând singur sau împreună cu alte autorități, instituții sau ambasade, conferințe și simpozioane naționale dar și internaționale, în domenii conexe, cum ar fi comunicațiile electronice, soluțiile și sistemele de e-guvernare și e-administrație, accesarea instrumentelor structurale, dezvoltarea profesională sau standardele ocupaționale, în care componenta de securitate tehnologică și de infrastructură IT au constituit preocuparea centrală. La nivel național, ANSSI a încheiat parteneriate cu alte organizații reprezentative (Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, CERT.ro, Bursa de Valori București – BVB, Institutul Bancar Român – IBR, Asociația de Leasing Bancar – ALB, CIO Council, Asociația Română pentru Tehnică de Securitate – ARTS, Asociația Română pentru Promovarea Protecției Infrastructurilor și Serviciilor Critice – ARPIC, Asociatia Patronala a Producatorilor de Tehnica Militara – Patromil etc.) astfel încât să promovăm coerența cu alte domenii care beneficiază de infrastructura IT între serviciile oferite și beneficiari (energie, financiar-bancar, servicii Internet etc.) și să facilităm preluarea și adoptarea practicilor de succes internaționale. ANSSI a încheiat și este în curs de a realiza noi parteneriate, cu organizații similare din SUA, Israel, Anglia, Elvetia, Franta, Canada etc, cu entitati europene si globale cum ar fi ENISA si ITU, precum și cu actorii relevanți din Moldova, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Japonia, Ungaria, China, Rusia sau Coreea de Sud.

Considerând impactul din ce în ce mai ridicat al utilizării noilor tehnologii la nivelul tuturor verticalelor economico-administrative, pentru perioada următoare ANSSI și-a propus extinderea și diversificarea preocupărilor deoarece, pornind de la optimizarea și eficientizarea sistemelor informatice coroborate cu necesitatea de complementaritate și convergență a acestora, identificăm nevoia proiectării soluțiilor informatice și a infrastructurii de tip Intranet a Guvernului României, de-a lungul unor strategii naționale și sectoriale, astfel încât sistemele să devină participative la activitățile modelate sau asistate de acestea. În același context, deoarece multe activități sunt dependente de buna funcționare a sistemelor informatice, subliniem necesitatea culturii de securitate informatică care să introducă această componentă specifică de-a lungul întregului ciclu de viață al unui sistem (proiectare, implementare, asigurarea redundanței datelor și a redundanței funcționale, mentenanța preventivă și evolutivă, instruirea utilizatorilor etc.) indiferent de domeniul de activitate susținut de sistemele și infrastructurile IT. De asemenea, ANSSI a inițiat demersurile necesare introducerii în Clasificarea Ocupațiilor din România a ocupației de ”operator de securitate IT”, precum și parteneriate cu zona universitară (universitațile din București, Craiova, Iași, Timișoara, Pitești, Oradea, Cluj) și preuniversitară (licee de informatică) în vederea actualizării programelor de studii. Tot în contextul acestor parteneriate, ANSSI a susținut prezentări (seminarii) în cadru Academiei de Studii Economice si Universității Politehnice București.

Dintre cele peste 50 de evenimentele organizate de ANSSI sau la care de ANSSI a fost partener menționăm:

 • Black Sea Defence and Aerospace (Cyber Day organizată de ANSSI, MCSI, SRI și Ambasada SUA)
 • Cybersecurity in Romania (Sibiu)
 • Conferința anuală CERT.ro
 • Romanian Computer Show – RoCS
 • The Euro-Atlantic Security and the Security in the Cyberspace
 • Ziua Comunicațiilor – ZCom

Evenimente

În data de 6 octombrie, în cadrul Lunii Europene a Securității Cibernetice, ANSSI, împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și alte organizații publice și private interesate de subiect, organizează propriul eveniment – Forumul Național al Securității Cibernetice.

Cybersec Romania

În domeniile de preocupare al asociației, prin aparatul intern și grupurile de lucru sectoriale, ANSSI a contribuit și contribuie, printre altele, la:

 • Strategia de securitate națională a României
 • Cadrul legislativ în domeniul securității cibernetice
 • Cadrul de dezvoltare a Societății Informaționale
 • Strategia pentru Agenda Digitală a României
 • Cadrul de dezvoltare a Cloud-ului guvernamental
 • Ghidurile solicitantului pentru accesarea fondurilor europene
 • Strategia energetică națională
 • Cadrul legal în domeniul achizițiilor publice
 • Ghid de bune practici în domeniul achizițiilor publice

Totodată, ANSSI s-a implicat în cadrul grupurilor de lucru la nivel european pe subiectul Pieței Unice Digitale.

ANSSI art

Avand o profunda intelegere a nevoilor si valorilor societatii civile, ale organizatiilor private si cetatenilor, ANSSI contribuie la armonizarea obiectivelor si actiunilor cu cele ale administratiei publice (centrale si locale) precum si ale institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, ordinii publice, prevenirii si combaterii coruptiei (SRI, SIE, STS, Parchetul General, DNA, DIICOT etc). In zona publica, securitatea cibernetica s-a pozitionat ca prioritate la nivel national inca de la Summit-ul NATO de la Bucuresti (2008) si a fost sustinuta activ de la cel mai inalt nivel. Datorita initiativelor si proiectelor sale, in intreaga perioada de la infiintare, ANSSI a dezvoltat o colaborare excelenta cu toti exponentii Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, centrului CERT.ro, Institutului de Cercetari in Informatica (ICI) si ale celorlalte organizatii cu preocupari in domeniul securitatii cibernetice.